Den beskjedne dronningen

Suksess er kompliserte greier. Det tar lang tid før vi oppnår den og enda lengre tid før vi skjønner at vi har gjort det. Uansett er det vanskelig å innse det før andre folk peker veldig tydelig på det. Man skal lete lenge etter bedre måter å vinne store gevinst på hvis man slipper å […]

Hvem som bestemmer?

En av de greiene det nye århundre brakte meg seg, sammen med teknologisk utvikling, er bloggerkriger. Nemlig har borgerkriger og bruk av våpen blitt erstattet av an mindre farlig form for krigføring. Nå står det to reflekterende jenter i sentrum, den ene mest kjent for sine blogginnlegg og den andre som er en etablert skuespiller. […]

Ubesluttsomme idrettsutøvere eller?

I det siste har det vært mye av at kjente idrettsutøvere ombestemmer seg og prøver seg ut i en ny disiplin. Mange mener at det har blitt litt kjedelig med en og den samme, og de vil gjerne få oppleve noe nytt og spennende. Dessuten er det ren fornøyelse å kunne si at det ikke […]

Siste nytt fra Norge – Tvangekteskap

I Norge har tvangekteskap blitt et vidt omdiskutert tema. I det siste er det nemlig i Klassekampen, en av de norske riksdekkende dagsavisene, at man legger fram sine synspunkter på en sånn problemskapende praksis. Det første, ifølge mange norske politikkere, har mye med dårlig integreringspolitikk å gjøre, spesielt nå i tiden, der integreringspolitikken skal være […]